Fafo reports

Search publications

Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner

Leif E. Moland og Hanne Bogen

Fafo-rapport 351

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2001 Id-nr.: 351