Fafo reports

Search publications

Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting

Mona Bråten og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2011:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Kristine Nergaard

Published: 2011 Id-nr.: 20196