Fafo reports

Search publications

Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2011:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Published: 2011 Id-nr.: 20195