Fafo reports

Search publications

Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold

Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2021:01

Last ned nettutgave | English summary

Project: Part-time work in hospitals

Forskere på Fafo: Leif E. Moland, Ketil Bråthen

Published: 2021 Id-nr.: 20762