Fafo reports

Search publications

Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene

Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:06

Nettutgave

Project: Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2016 Id-nr.: 20568