Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse

  • Fafo-rapport 2016:07
  • Fafo-rapport 2016:07

Tema for denne rapporten er tilknytningsformer i arbeidslivet. Vi beskriver utbredelsen av, og kjennetegn ved, midlertidige ansettelser, selvstendig næringsdrivende og utleie av arbeidskraft. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å kunne følge utviklingen i arbeidslivet i årene framover. Datagrunnlaget er arbeidsmarkedsstatistikk, først og fremst SSBs arbeidskraftsundersøkelser, men vi benytter også andre kvantitative datakilder. Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet.

  • Published: 7. April 2016
  • Ordering ID: 20569

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet