Skip to main content
Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

  • Fafo-rapport 2016:09
  • Fafo-rapport 2016:09

Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag i videregående skole har hatt stor nedgang i antall søkere. Faget er også den yrkesfaglige opplæringen med lavest andel som gjennomfører studieløpet. Problemstillingen i denne rapporten er tredelt:

  • Hvorfor er det mange elever som ikke får læreplass, og hva karakterisererdenne gruppen?
  • Hva er årsakene til frafall og lav motivasjon blant elevene innen utdanningsprogrammet? Kan årsakene ligge i selve utdanningstilbudet?
  • Hvorfor lykkes elevene på restaurant- og matfag i liten grad i å fullføreopplæringen?
  • Published: 11. April 2016
  • Ordering ID: 20571