Fafo reports

Search publications

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Fafo-rapport 2016:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Silje Andresen

Published: 2016 Id-nr.: 20571