Skip to main content
  • Mona Bråten

Digital kontroll og overvåking av arbeid

Omfang og praksis

  • Fafo-rapport 2016:05
  • Fafo-rapport 2016:05

Hvilke motiver og holdninger og hvilken praksis har norske arbeidsgivere når det gjelder bruk av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere i fire bransjer samt data fra ansatte i SSB Levekårsundersøkelse 2013. Arbeidsgiverne begrunner bruk av ulike digitale systemer med myndighetskrav, behov for bedre arbeidsstyring eller for å ivareta ansattes sikkerhet. Behov for kontroll med den enkelte ansatte og arbeidet som utføres oppgis derimot av en mindre andel. Virksomhetenes praksis når det gjelder drøfting, informasjon, lagring, tilgang og bruk av personinformasjon fra disse systemene varierer, noe som kan ha implikasjoner for ansattes personvern og arbeidsmiljø.

  • Published: 19. April 2016
  • Ordering ID: 20567

Fafo researchers