Fafo reports

Search publications

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor

Fafo-rapport 2016:08

Nettutgave

Project: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Leif E. Moland

Published: 2016 Id-nr.: 20570