Skip to main content
  • Leif E. Moland og Rolf K. Andersen

Hva gjør norske kommuner med deltid?

  • Fafo-rapport 2007:25
  • Fafo-rapport 2007:25
Norske kommuner har mange ansatte i små stillinger, og omfanget av uønsket deltid er stort. Vi spør landets rådmenn og bydelsdirektører om deres kjennskap til deltidsproblematikken, hvordan de vurderer konsekvensene av å ha et stort omfang av små stillinger, og hva de eventuelt gjør for å redusere omfanget av uønsket deltid.

I denne rapporten beskrives også åtte konkrete forsøk fra kommuner som på ulikt vis har arbeidet for at deres ansatte skal kunne jobbe i større stillinger. Eksemplene er hentet fra Bergen, Karmøy, Bærum, Båtsfjord og Tinn kommune. Samtlige kommuner har oppnådd å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid. De har også oppnådd å få en mer stabil personalgruppe, noe som i sin tur har vært gunstig for både brukere og ansatte. For lederne er resultatet mindre tid til administrasjon og opplæring og en mer involvert (ofte også ansvarliggjort) og selvgående personalgruppe.
  • Published: 20. February 2007
  • Ordering ID: 20025