Ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse ved NTNU

Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2020:22

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Employees participation at NTNU

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20757