Fafo reports

Search publications

Diskriminerende barrierer i arbeidslivet
Aktivitets- og rapporteringsplikt som virkemiddel for området nedsatt funksjonsevne

Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand

Fafo-rapport 2012:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20252