Fafo reports

Rapportsøk-en

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2018:08

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Evaluation of the national drug strategy

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20657