Hvordan bryte igjennom?
Møte med arbeidslivet for høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne

Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2008:41

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20083