Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Håkon Høst (red.)

Fafo-rapport 2013:23

Les mer og last ned nettutgaven

Prosjekt: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20313