Fafo reports

Search publications

Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune
Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke

Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2012:60

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland, Ketil Bråthen

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20287