Fafo reports

Search publications

Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV

Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte

Fafo-rapport 2020:19

Last ned nettutgave

| English summary

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Jon Helgheim Holte, Roy A. Nielsen

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20754