Fafo reports

Rapportsøk-en

Tidligpensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2014:35

Nettutgave

Prosjekt: AFP-bruk i kommunesektoren, Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002-2012

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20382