Fafo reports

Search publications

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
Nullpunktsanalyse

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2016:07

Nettutgave

Prosjekt: Employment contracts in the Norwegian labour market

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20569