Fafo reports

Search publications

Tiltak for fattige barn og unge
Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie

Fafo-rapport 2010:19

Nettutgave

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20163