Fafo reports

Rapportsøk-en

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad

284,00 kr