Fafo reports

Search publications

Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport

Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2020:25

Last ned nettutgave | English summary

Project: Inclusive schools and kindergartens

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Jon Rogstad

Published: 2020 Id-nr.: 20760