Skip to main content
David Hansen

Lett på tråden?

Om telematikkens kår i Norge

 • Fafo-rapport 063
 • Fafo-rapport 063

Ifølge forfatteren går vi inn i en tid hvor næringlivets konkurranseevne i økende grad blir avhengig av et effektivt informasjonssystem. Moderne telekommunikasjoner og telematikk vil spille en avgjørende rolle. Imidlertid spiller myndighetenes politikk en sentral rolle i denne utviklingen.

Rapporten vurderer bl.a. følgende virkemidler for hvordan offentlige myndigheter kan bidra til effektiv telematikkbruk:

 • takster for telekommunikasjonssystemer
 • forskning og utvikling innen telematikk
 • utbygging av telekommunikasjoner
 • organisering av ansvaret for teletjenester
 • bruk av telematikk innen offentlige tjenester
 • Published: 9. January 1986
 • Ordering ID: 063
 • ISBN
  ISBN 82-7422-001-3