Fafo reports

Search publications

Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune

Leif E. Moland og Halvor Holmli

Fafo-rapport 390

Nettutgave | Sammendrag

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2002 Id-nr.: 390