Fafo reports

Search publications

Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)

Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2014:22

Nettutgave

Project: KS- redusert arbeidstid

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Ragnhild Steen Jensen

Published: 2014 Id-nr.: 20369