Fafo reports

Search publications

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Fafo-rapport 2014:17

Nettutgave

Project: Saman om ein betre kommune

Forskere på Fafo: Olav Elgvin, Leif E. Moland, Anne Inga Hilsen

Published: 2014 Id-nr.: 20364