Fafo reports

Search publications

Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV

Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte