Publications

Search publications

Ikke bare bare å bo
Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere

Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie