Publications

Search publications

Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:37

Nettutgave

Project: Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Anne Hege Strand

Published: 2014 Id-nr.: 20384