Previous events
Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Registration    Se sendingen på Fafo-tv

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

Monica Mæland

Statsråd (H)

Susanne Nor

Avdelingsdirektør HR

Jan Arve Blom

Forbundssekretær

Stig Mikkelsen

Major, sjef for brann- og brøytetjeneste

Tor Egil Vangstad

Nestleder

Gro Lene Gundelsby

Seksjonssjef

Torill Helen Strand

Tillitsvalgt
Managing Director
Fafo
Senior Researcher
Fafo
Researcher
Fafo
Research Director
Fafo