Previous events
Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 27. august 2019, kl. 08.30–09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

På programmet

Jesper W. Simonsen

Områdedirektør Samfunn og helse

Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant (H)

Nina Sandberg

Stortingsrepresentant (Ap)

Gro Holstad

Generalsekretær
Researcher (On Leave)
Fafo
Senior Researcher
Fafo