Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Studieforbundene som læringskatalysator

Prosjektleder

Niri Talberg

Oppdragsgiver(e)

Voksenopplæringsforbundet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
mai 2018
oktober 2018

Prosjektet består av fem kasusstudier av kurs fra ulike studieforbund. I hver kasusstudie gjennomføres intervju med to kursholdere, observasjon av en kursøkt og fokusgruppeintervju med kursdeltakere. Kursdeltakere som har deltatt på (alle) kurs fra voksenopplæringsforbundet 2017 og 2018 inivteres til en elektronisk spørreundersøkelse.