Aktive prosjekter

Studieforbundene som læringskatalysator

Prosjektet består av fem kasusstudier av kurs fra ulike studieforbund. I hver kasusstudie gjennomføres intervju med to kursholdere, observasjon av en kursøkt og fokusgruppeintervju med kursdeltakere. Kursdeltakere som har deltatt på (alle) kurs fra voksenopplæringsforbundet 2017 og 2018 inivteres til en elektronisk spørreundersøkelse.


Fafo-utgivelser

Prosjektleder

Niri Talberg

Prosjektdeltaker(e)

Niri Talberg

Oppdragsgiver(e)

Voksenopplæringsforbundet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

mai 2018
oktober 2018