Completed projects

Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter

Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

Project manager

Project participant(s)

Roy A. Nielsen

Project period

November 2016
May 2017