Completed projects

Project managerCommissioned by

Rockwool foundationProject period

 
May 2014
June 2015

Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia

Fafo-notat 2015:13
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom