Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger?
Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu

Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2005:30

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2005 Id-nr.: 789