Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2014:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10192