Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-notat 2018:13

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Forskere på Fafo: Kaja Reegård, Jon Rogstad

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10278