Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Fafo-notat 2005:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Utgitt: 2005 Id-nr.: 763