Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Virker verktøyet?
Evaluering av «IA-funksjonsvurdering – En samtale om arbeidsmuligheter»

Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland

Fafo-notat 2006:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10003