Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar
Fafo-rapport 137
Torunn Olsen
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Det norske maritime miljø
Fafo-rapport 135
Espen Paus og Arild H. Steen
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Anne K. Waldrop
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90
Fafo-rapport 132
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland
Fafo-rapport 130
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Litauisk utgave
Fafo-rapport 1991
Lietuvos
Fafo-rapport 128
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Konkurransemuligheter for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 126
Arild H. Steen
Nye handlingsbetingelser for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 125
Arild H. Steen
Medvirkning i praksis
Fafo-rapport 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Metoder og verktøy
Fafo-rapport 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi
Fafo-rapport 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Utfordringene
Fafo-rapport 121
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 120
Leif E. Moland
Rapport om sykelønn og sykefravær
Fafo-rapport 119
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
<<  46 47 48 49 50 [5152 53 54 55  >>