Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd

Fafo-rapport 2013:12
ISBN 978-82-7422-990-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-991-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013, 102 s kr. 252,- Ordrenr: 20302

Hovedrapport (pdf 804 kB) * Dokumentasjonsrapport (pdf 845 kB)

252,00 kr
252,00 kr

Ordrenummer:

20302