Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Fafo-rapport 2014:02
ISBN 978-82-324-0082-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0083-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 190 s kr 340,- Ordrenr: 20349

Nettutgave Vedlegg 1 Spørreskjema Vedlegg 2 Intervjuguider Vedlegg 3 Metodisk refleksjon

(pdf 1,21 MB)

340,00 kr

340,00 kr

Ordrenummer:

20349