Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer

Fafo-rapport 2011:29
ISBN 978-82-7422-835-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-836-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 95 s kr. 195,- Ordrenr: 20220

Nettutgave

(pdf 536kb)

195,00 kr

195,00 kr

Ordrenummer:

20220