Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2014:50

Nettutgave

Prosjekt: Bedre levekår for Rom i Oslo

Forskere på Fafo: Guri Tyldum, Jon Horgen Friberg

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20397

221,00 kr