Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Fafo-rapport 2018:08
ISBN 978-82-324-0430-8
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 2156 kB)

Ordrenummer:

20657