Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Fafo-rapport 2018:08
ISBN 978-82-324-0430-8
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 2156 kB)

Ordrenummer:

20657