Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer

Fafo-rapport 2017:22
ISBN 978-82-324-0384-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0385-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 102 s, kr 252,- Ordrenr 20630

(pdf 1570 kB)

252,00 kr
252,00 kr

Ordrenummer:

20630