Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer

Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum

Fafo-rapport 2017:22

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik, Guri Tyldum

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20630

252,00 kr