Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra bostedsløs til varig bolig
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20614