Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv

Fafo-rapport 2018:11
ISBN 978-82-324-0434-6
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 765 kB)

Ordrenummer:

20660