Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv

Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll

Fafo-rapport 2018:11

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Temporary lay-off schemes in other countries than Norway. An overview

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20660