Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Hvordan bryte igjennom?
Møte med arbeidslivet for høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne

Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2008:41

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20083